ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Προβάλουμε την επιχείρηση σας στα Social Media, στοχεύοντας χρήστες βάσει τοποθεσίας, γλώσσας, ηλικίας, φύλου και ενδιαφερόντων.

Τα social media όπως είναι το Facebook και το Instagram παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το target group τους στοχευμένα βάσει των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών. Ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης σας και τον τύπο της διαφημιστικής εκστρατείας που θα δημιουργηθεί, μπορείτε:

 • Να ενισχύσετε την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης σας (Brand Awareness & Reach)
 • Να προσελκύσετε δυνητικούς πελάτες στην ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (Traffic)
 • Να αυξήσετε την διάδραση και το ενδιαφέρον των χρηστών σχετικά με την επιχείρηση σας, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας (Engagement)
 • Να ενθαρρύνετε τους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί σας (Messages) ή να συμπληρώσουν κάποια φόρμα με τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν (Lead Generation)
 • Να ενθαρρύνετε τους χρήστες να πραγματοποιήσουν κάποια εγγραφή στο site σας ή αγορά στο eshop σας (Conversion)

Το κάθε social media παρέχει διαφημιστικές θέσεις ανάλογα με την δομή και τον τρόπο που είναι σχεδιασμένη η πλατφόρμα του. Το facebook διαθέτει στους διαφημιζόμενους θέσεις διαφημίσεων σε πολλά διαφορετικά σημεία τόσα μέσα στην πλατφόρμα του όσο και στην πλατφόρμα του Instagram το οποίο του ανήκει. Καθώς δημιουργεί ολοένα και περισσότερα «κανάλια» μέσα στις πλατφόρμες του, δηλαδή ενότητες με συγκεκριμένο περιεχόμενο, αυξάνονται και τα σημεία που μπορεί να προβληθεί μία διαφήμιση (πχ News Feeds, Stories, Video Feeds, Marketplace, Right Column, Explore, Messenger, In-stream κτλ)

Προκειμένου να εμφανιστεί μια διαφήμιση σε οποιαδήποτε διαφημιστική θέση εντός του Facebook ή του Instagram θα πρέπει κατ’ αρχήν οι διαφημιζόμενοι να έχουν στοχεύσει κάποια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών βάσει των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων τους.

Δεδομένου ωστόσο ότι οι διαθέσιμες θέσεις διαφημίσεων είναι συγκεκριμένες και οι διαφημιζόμενοι πολλοί, για να επιλεχθούν οι διαφημίσεις που θα εμφανιστούν στον εκάστοτε στοχευόμενο χρήστη πραγματοποιείται αυτόματα μία δημοπρασία, κάθε φορά που υπάρχει ευκαιρία εμφάνισης διαφήμισης. Τη δημοπρασία κερδίζει η διαφήμιση που:

 • πληρώνει περισσότερα χρήματα προκειμένου να εμφανιστεί,
 • είναι ενδιαφέρουσα για τον στοχευόμενο χρήστη
 • είναι πιθανό να οδηγήσει τον χρήστη στο αποτέλεσμα που επιδιώκει ο διαφημιζόμενος
 • είναι ποιοτική, πληρεί δηλαδή τις προδιαγραφές που θέτει το facebook.

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής ανάλογα με τους διαφημιστικούς στόχους της επιχείρησης σας καθώς και την δημιουργία, διενέργεια, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαφημιστικών σας εκστρατειών στο facebook και στο instagram.

Δείτε παρακάτω ενδεικτικό κόστος για τα παρεχόμενα πακέτα συνεργασίας μας καθώς και αναλυτικές λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνεται.

Το κόστος δημιουργίας και διαχείρισης διαφημιστικών εκστρατειών στα social media ξεκινάει από 750€ & ΦΠΑ/τρίμηνο και εξαρτάται α) από τις ανάγκες της εκάστοτε διαφημιζόμενης επιχείρησης, οι οποίες είναι αυτές που θα καθορίσουν το πλήθος των campaigns και των όγκο των ad groups που θα δημιουργηθούν, β) τις απαιτήσεις του δημιουργικού και γ) τις όποιες τεχνικές απαιτήσεις προκύπτουν ως προς την παρακολούθηση των διαφημιστικών εκστρατειών μέσω τοποθέτησης κώδικα στο site / eshop.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικές λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνουν όλα τα πακέτα μας.

Προσοχή, στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα διαφημιστικής δαπάνης στα social media πχ fb/instagram.

Our Services Image

Τι περιλαμβάνεται σε όλα μας τα πακέτα διαφήμισης

Συμβουλευτική και διευρεύνση των επικοινωνιακών αναγκών της επιχείρησης για προσδιορισμό των διαφημιστικών της στόχων.

Έρευνα της διαδικτυακής αγοράς και των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (τρόπος προβολής, δημιουργικό, landing pages κτλ).

Σχεδιασμός διαφημιστικού πλάνου και επιλογή κατάλληλου τύπου διαφημιστικής εκστρατείας. Αρχιτεκτονική του account στην διαφημιστική πλατφόρμα του facebook, κατάλληλη τμηματοποίηση και στόχευση χρηστών, οργάνωση διαφημιστικών ομάδων και διαφημίσεων.

Δημιουργία έως 2 campaigns (διαφημιστικές καμπάνιες) ανάλογα με τον διαφημιστικό στόχο και το πλήθος των διαφημιζόμενων υπηρεσιών ή κατηγοριών προϊόντων.

Δημιουργία ad groups (ομάδες διαφημίσεων) για κάθε campaign ανάλογα με τους εναλλακτικούς τρόπους στόχευσης (targeting), τα επιλεγμένα σημεία προβολής (placements) και τον τρόπο που θα δαπανηθεί βάσει στρατηγικής το budget (bids).

Δημιουργικό και κειμενογραφία για τα εναλλακτικά ads (διαφημίσεις) του κάθε ad group (πχ image, carousel, video etc) με παράλληλο έλεγχο προβολής για κάθε συσκευή και σημείο εμφάνισης (placement) προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή παρουσίαση τους.

Δημιουργία και σετάρισμα του Facebook Business Manager το οποίο αποτελεί απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο για την διαχείριση της fb σελίδας και των διαφημιστικών εκστρατειών σε fb & instagram.

Δημιουργία και σετάρισμα επαγγελματικού διαφημιστικού λογαριασμού στο FB ο οποίος είναι απαραίτητος για να μπορούν να τρέξουν διαφημίσεις στο fb /instagram και να εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Στα πλαίσια της παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των διαφημιστικών σας εκστρατειών περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση και ανάλυση στατιστικών και διαγνωστικών διαφήμισης
 • Έλεγχος βέλτιστης αξιοποίησης ημερήσιου και συνολικού budget
 • Εφαρμογή απαραίτητων αναπροσαρμογών bidding
 • Βελτιστοποίηση και εναλλαγές για αποφυγή ad fatigue & banner blindness

Ανάλυση στατιστικών και αξιολόγηση διαφημιστικών εκστρατειών επί συνόλου στο τέλος του μήνα για εντοπισμό νέων ευκαιριών ανάπτυξης και συμβουλευτική για τυχόν προκύπτουσες διαφημιστικές ανάγκες της επιχείρησης σας.