ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Διαχειριζόμαστε και ενημερώνουμε το site ή το eshop σας, το blog σας και τα social media σας ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Η παρουσία μας επιχείρησης στο διαδίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα σημεία προβολής. Παραδείγματος χάρη μπορεί να περιλαμβάνει την ιστοσελίδα της, το blog της, το ηλεκτρονικό της κατάστημα και τις επαγγελματικές της σελίδες στα social media, όπως το facebook και το instagram.

Η αξιοποίηση αυτών των σημείων προβολής ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της, να ενδυναμώσει την σχέση της με τους πελάτες και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις αύξησης των πωλήσεων της.

Όσον αφορά βεβαίως ειδικότερα το eshop (και σε ορισμένες περιπτώσεις και το site μιας επιχείρησης), η διαχείριση και η τακτική ενημέρωση τους αποτελούν επιτακτική ανάγκη προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα και να εξυπηρετούν τους εμπορικούς της στόχους.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με τη διαχείριση των social media σελίδων είναι οι εξής:

 • Σχεδιασμός της κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής για το είδος και το αντικείμενο της επιχείρησης σας, το target group στο οποίο απευθύνεστε και τους στόχους που επιθυμείτε να επιτύχετε
 • Δημιουργία ή/και δημοσίευση ποιοτικού περιεχομένου (posts, banners, video, stories κτλ)
 • Reputation management και διαδικτυακή εξυπηρέτηση των πελατών σας.

Δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες, δεν διάθετουμε προκαθορισμένα πακέτα υπηρεσιών. Το κόστος διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με α) το πλήθος των social media σελίδων σας, β) το πλήθος και την συχνότητα δημοσιεύσεων, γ) τον όγκο και τις απαιτήσεις δημιουργίας του περιεχομένου (εφόσον το αναλάβουμε εμείς), δ) τον βαθμό συμμετοχής μας στη διάδραση με τους πελάτες σας (πχ απάντηση στα εισερχόμενα του messenger κτλ).


Tip: Τι είναι καλό να γνωρίζετε γενικότερα σχετικά με τα social media 

Η απόκτηση μίας επαγγελματικής σελίδας στα social media αποτελεί εύκολη και γρήγορη υπόθεση για οποιαδήποτε επιχείρηση. Το αν θα επιτευχθεί ωστόσο η η επαφή που επιθυμεί να έχει με τους χρήστες εξαρτάται τόσο από το περιεχόμενο που μοιράζεται μαζί τους όσο και από τα χρήματα που επενδύει στην προώθηση της. Για να επιτύχετε λοιπόν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα από την παρουσία σας στα social media είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε στη στρατηγική σας τις κατάλληλες διαφημιστικές εκστρατείες.

Έχετε επίσης υπόψη σας ότι όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την επιχείρηση σας μέσω των social media, έχουν κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες. Το ποιες είναι αυτές εξαρτάται κατ’ αρχήν από το αν είναι ήδη πελάτες σας ή όχι, από το είδος της επιχείρησης σας (πχ αν παρέχετε υπηρεσίες ή προϊόντα) και από το ποιο στάδιο του αγοραστικού κύκλου βρίσκονται. Παραδείγματος χάρη μπορεί να επιθυμούν: Να ενημερωθούν πληρέστερα για την επιχείρηση σας ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας / να πληροφορηθούν για τις προσφορές σας / να κλείσουν ραντεβού / να εξυπηρετηθούν / να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα τους / να εισακουστεί κάποιο παράπονο που ενδεχομένως έχουν, κτλ.

Για να αξιοποιήσετε επομένως σωστά τα social media είναι απαραίτητο να δημιουργείτε το κατάλληλο περιεχόμενο ανάλογα με τους στόχους σας και το target group σας, να διαθέτετε την ικανότητα για «διάλογο» με τους χρήστες καθώς και την ετοιμότητα αντιμετώπισης οποιασδήποτε αρνητικής συνθήκης δεδομένου ότι τα online κανάλια είναι αμφίδρομης επικοινωνίας.

Ορισμένες ενδεικτικές ανάγκες που μπορούμε να καλύψουμε ως προς την διαχείριση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος είναι οι εξής:

 • Επεξεργασία των φωτογραφιών των προϊόντων σας (photoshop) έτσι ώστε να είναι είναι κατάλληλες τόσο ως προς τις διαστάσεις όσο και ως προς το μέγεθος τους προκειμένου να μην επιβαρύνουν την ταχύτητα του eshop
 • Ανέβασμα νέων προϊόντων
 • Αφαίρεση προϊόντων
 • Αντικατάσταση ή επικαιροποίηση των προϊόντων όσων αφορά τιμές και συνοδευτικές φωτογραφίες
 • Δημιουργία νέων κατηγοριών προϊόντων
 • Δημιουργία / επικαιροποίηση ομάδων πελατών
 • Δημιουργία / επικαιροποίηση εκπτωτικών ομάδων
 • Αντικατάσταση προωθητικών banners, sliders, carousels εντός του eshop

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τη συχνότητα και τον όγκο των εργασιών. Eάν επιθυμείτε να σας στείλουμε προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε αναλυτικά τις ανάγκες του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Οι ανάγκες διαχείρισης που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά μία ιστοσελίδα εξαρτώνται άμεσα από το είδος της εκάστοτε επιχείρησης και τον τρόπο που έχει επιλέξει να προβάλεται διαδικτυακά. Παραδείγματος χάρη άλλες ανάγκες διαχείρισης του site της έχει μία εμπορική εταιρεία B2B που παρουσιάζει ανά σεζόν τον προϊοντικό της κατάλογο, άλλες μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που κάνει εποχιακές προσφορές στους πελάτες της και άλλες μία επιχείρηση που ενημερώνει κάποιες φορές τον χρόνο το blog της.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όποια ανάγκη διαχείρισης της ιστοσελίδας σας ή του blog σας, παρέχοντας ενδεικτικά:

 • Επικαιροποίηση του προϊοντικού σας καταλόγου (φωτογραφίες, τιμές, χαρακτηριστικά κτλ)
 • Επεξεργασία των φωτογραφιών σας έτσι ώστε να είναι είναι κατάλληλες για προβολή στο διαδίκτυο όσον αφορά το μέγεθος και τις διαστάσεις τους
 • Δημιουργία / επικαιροποίηση ενημερωτικών banners ή sliders εντός του site σας
 • Ανάρτηση δημοσιεύσεων (posts) στο blog σας

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τη συχνότητα και τον όγκο των εργασιών. Eάν επιθυμείτε να σας στείλουμε προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε αναλυτικά τις ανάγκες σας.

Our Services Image