ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ DIGITAL MARKETING

Σας καθοδηγούμε σχετικά με κάθε θέμα που αφορά το Digital Marketing & σχεδιάζουμε τον ιδανικότερο τρόπο προβολής, ανάλογα με τους στόχους σας.

Το Digital Marketing αποτελεί την εξέλιξη του παραδοσιακού marketing και περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές μεθόδους ψηφιακής προβολής, όπως είναι το Search Engine Marketing (SEM), το Search Engine Optimization (SEO) & το Local SEO, το Display Marketing, το Social Media Marketing, το Content Marketing, το Influencer Marketing και το E-mail Marketing. Η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου εξαρτάται άμεσα από τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και προϋποθέτει την ύπαρξη μιας σωστά σχεδιασμένης επαγγελματικής ιστοσελίδας ή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που παρουσιάζει άρτια την εταιρική της ταυτότητα και υποστηρίζει τους επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς της στόχους.

Κάθε επιχείρηση αποσκοπεί μέσω της παρουσίας της στο διαδίκτυο στην άμεση ή μακροπρόθεσμη αύξηση των πωλήσεων της. Το αν θα επιτευχθεί φυσικά μία πώληση εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων της, το κόστος τους, τον τρόπο διάθεσης τους και την εξυπηρέτηση που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της. Ωστόσο η διαδικτυακή προβολή της επιχείρησης και η σωστή αξιοποίηση του Digital Marketing μπορούν να ενισχύσουν την φήμη & την αξιοπιστία της και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση των πωλήσεων της.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα να σας καθοδηγήσουμε πώς να παρουσιάσετε ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά την επιχείρηση σας, να προβάλετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα, να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό, να προσελκύσετε στοχευμένα δυνητικούς πελάτες και να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα της επιχείρηση σας. Παράλληλα σας υποστηρίζουμε στην διαδικασία καθορισμού των διαφημιστικών σας στόχων προκειμένου να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι.

Επιπλέον, εάν διαθέτετε ήδη μία ψηφιακή παρουσία η οποία δεν αποδίδει όσο θα επιθυμούσατε, μπορούμε να σας προτείνουμε τρόπους βελτιστοποίησης της υπάρχουσας ιστοσελίδας σας ή του eshop σας σε λειτουργικό & επικοινωνιακό επίπεδο, να αξιολογήσουμε τις προωθητικές σας ενέργειες και να σχεδιάσουμε ένα εξατομικευμένο στρατηγικό πλάνο digital marketing, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Το κόστος και η διάρκεια της Συμβουλευτικής εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που σας απασχολούν και τον βαθμό εξειδίκευσης που απαιτείται για την επίλυση τους. Εάν παραδείγματος χάρη σας ενδιαφέρει ο σχεδιασμός της ψηφιακής σας στρατηγικής, η ανάλυση της διαφημιστικής σας εκστρατείας, ή ο πλήρης έλεγχος και η αξιολόγηση του site σας σε τεχνικό, λειτουργικό και επικοινωνιακό επίπεδο, ο χρόνος που θα χρειαστούμε για να εξυπηρετήσουμε ολοκληρωμένα τις ανάγκες σας είναι σαφώς περισσότερος σε σχέση με την Συμβουλευτική για απλούστερα ζητήματα.

Εάν τα ζητήματα που σας απασχολούν είναι εφικτό να συζητηθούν στα πλαίσια μιας διώρης συνάντησης το κόστος είναι 150€ & ΦΠΑ.

Επομένως πριν κλείσετε ραντεβού Συμβουλευτικής καλό θα ήταν να προηγηθεί μία σύντομη τηλεφωνική επισκόπηση των θεμάτων που σας απασχολούν προκειμένου να προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεστε για την επιχείρηση σας. Έτσι κατά την αρχική τηλεφωνική μας επικοινωνία θα μπορούμε να σας προτείνουμε τον καταλληλότερο τρόπο της μεταξύ μας συνεργασίας.

Στα πλαίσια υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων παρέχουμε εντελώς δωρεάν την Συμβουλευτική με διάρκεια έως μία ώρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Our Services Image